Dotyczy: Stacja Uzdatniania Wody Lesznowola Pole, punkt pobrania - Janczewice, ul. Jedności.

Sprawozdanie z badania jakości wody do pobrania z załącznika.