Gmina Lesznowola

Informacje o awariach sieci wodociągowej i stanie wody pitnej