3 maja przed Urzędem Gminy Lesznowola odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia!Poczty sztandarowe OSP Mroków., OSP Nowa Wola i OSP ZamienieUroczystość prowadził Sekretarz Gminy Lesznowola Jan Wysokiński


"Konstytucja 3 Maja jest jednym z naszych symboli narodowych, a dzisiejsze święto jednym z tych dni w roku, które skłaniają nas do refleksji nad znaczeniem niepodległości, wolności i odpowiedzialności za Naród i Państwo - również w wymiarze lokalnym. Takie rocznice należy z najwyższą starannością celebrować i cieszyć się nimi" powiedziała w swoim przemówieniu Wójt GminyGłos zabrał także Poseł na Sejm RP Maciej Lasek


Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele:

  • Poseł na Sejm RP dr inż. Maciej Lasek;
  • w imieniu Wójta i Samorządu Gminy Lesznowola – Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wicewójt Mirosław Wilusz, Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Lasek;
  • Przedstawiciele Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego;
  • Delegacja Radnych Koalicji Obywatelskiej;
  • delegacja Klubu PO w Gminie Lesznowola;
  • delegacja Jednostek Organizacyjnych Gminy Lesznowola;
  • społeczność SP w Zamieniu.Wartę honorową przy pamiątkowym obelisku pełnili harcerze z 247. szczepu „Płomienie im. Szarych Szeregów” przy Szkole Podstawowej w Łazach

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola Bożenna Korlak zaprosiła przybyłych gości na część artystyczną przygotowaną przez Teatr TELIMENA oraz Zespół kameralny OKTAWAPodczas części artystycznej aktorzy Teatru TELIMENA pod kierunkiem Pani Anity Kochanowskiej-Cydzik odczytali preambułę oraz kilka fragmentów Konstytucji z 1791 roku


a Zespół kameralny OKTAWA pod kierunkiem Pani Magdaleny Świderek odśpiewał pieśni związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja


Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były także okazją do uczczenia jubileuszu urodzin kombatanta walczącego podczas II wojny światowej w szeregach Armii Krajowej i Honorowego Obywatela Gminy Lesznowola - por. Janusza Kaźmierczaka. Życzenia urodzinowe Jubilatowi, który urodził się właśnie 3 maja, złożyli Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Przewodnicząca Rady Gminy Bożenna Korlak oraz Sekretarz Gminy Jan Wysokiński
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości