Gmina Lesznowola przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.