Uwaga Mieszkańcy! Informujemy, że we wszystkich sprawach załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Lesznowoli zalecana jest telefoniczna rezerwacja wizyt pod numerami telefonu:

(22) 70 89 122 lub (22) 70 89 194

Rezerwacja wizyty dotyczy również spraw związanych z dowodami osobistymi. 

Osoby bez wcześniejszej rezerwacji nie będą obsługiwane przez pracowników Referatu!

Informacje o zadaniach Urzędu Stanu Cywilnego na stronie: https://www.lesznowola.pl/strona-glowna/urzad-gmin...