Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą dla rzeczoznawcy.                                                                             


Lesznowola, 05.01.2022 r.

GGN.032.1.2022. MGP


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, położonych na terenie gminy Lesznowola.

Ofertę należy złożyć według załączonej tabeli.

Termin składania ofert do dnia 28 stycznia 2022r. w kancelarii Urzędu lub drogą elektroniczną: geodezja@lesznowola.pl

Do oferty należy dołączyć uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości.


Z wyrazami szacunku

Marcin Kania
Zastępca Wójta
Gminy Lesznowola