Zachęcamy do zapoznania się z planowymi pracami gospodarczymi, które będą realizowane w bieżącym roku.

W 2022 roku w lasach zlokalizowanych na terenie Gminy Lesznowola będą prowadzone prace w ramach cięć odnowieniowych (rębnie) oraz cięć pielęgnacyjnych (trzebieże). Prace wykonywane będą przez Nadleśnictwo Chojnów zgodnie z obowiązującym na lata 2018-2027 Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chojnów. 

Na mapie kolorem pomarańczowym zaznaczono obszary, gdzie będą wykonywane rębnie, zaś kolorem żółtym obszary, na których będą wykonywane trzebieże. Źródło: Nadleśnictwo Chojnów.

Ogólna powierzchnia, na której zaplanowano wykonanie cięć pielęgnacyjnych wynosi 21,28 ha, zaś ogólna powierzchnia dla zaplanowanych cięć odnowieniowych to 5,21 ha. Reprezentujący Gminę Lesznowola Wicewójt Marcin Kania zwrócił się do Nadleśnictwa Chojnów z pismem o ograniczenie intensywności cięć.