Działająca pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna (LOS) ma już 10 lat! Ten piękny Jubileusz muzycy obchodzili 20 listopada br. w Hotelu Książę Poniatowski w Łazach, gdzie odbył się jubileuszowy koncert.

Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna została założona w 2011 roku z inicjatywy Pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola, Pana Jerzego Wiśniewskiego – Radnego Gminy Lesznowola, Pani Jolanty Walentyny Sobolewskiej - Dyrektor GOK Lesznowola oraz Pani Magdaleny Rejnowicz-Rydzewskiej i Pana Jacka Pracza – członków Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej. Pierwszym dyrygentem LOS był Pan Mariusz Kolinko, który kierował Orkiestrą do lutego 2018 roku. Następnie batutę przejął Pan Arkadiusz Górka. W Orkiestrze gra kilkanaście osób – są to muzycy amatorzy, którzy poza swoją pracą zawodową znajdują czas na wspólne próby i koncertowanie. W repertuarze LOS znajdują się utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz filmowej.

Sobotni Jubileusz był nie tylko okazją do wysłuchania koncertu w wykonaniu Orkiestry, ale także do uhonorowania obecnych i byłych muzyków, dyrygentów i inicjatorów powstania Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki, okolicznościowe dyplomy i zdjęcia. Podczas uroczystości Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręczyła także gratulacje Panu Tadeuszowi Wicherkowi – Dyrektorowi obchodzącej niedawno Jubileusz 140-leciaOrkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, który jest mieszkańcem Gminy.

Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna planuje dalszy rozwój i w tym roku ogłosiła nabór. Wszystkich muzykujących Mieszkańców naszej Gminy, którzy chcieliby podjąć wyzwanie i dołączyć do jej składu, zapraszamy do kontaktu z GOK Lesznowola.