W powiecie piaseczyńskim realizowany jest „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom realizowany w powiecie piaseczyńskim na lata 2021-2023”. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Lesznowola, którzy ukończyli 65 rok życia i są leczeni z powodu chorób układu oddechowego.

Celem programu jest zarówno zwiększenie ochrony osób starszych, jak i podniesienie świadomości zdrowotnej u osób, które chorują na przewlekłe choroby układu oddechowego.Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) są to bakterie gram-dodatnie, które najczęściej umiejscawiają się w gardle lub nosie. Mogą one wywoływać zapalenie: opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, zatok, płuc, kości, otrzewnej, osierdzia, wsierdzia oraz zakażenie tkanek miękkich. Do transmisji bakterii może dojść za pomocą bardzo różnych dróg, np. poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub nosicielem, a także drogą kropelkową. Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, jednak szczególnie narażone są dzieci poniżej 2 roku życia i osoby powyżej 65 roku życia. Skutecznym sposobem wykorzystywanym w profilaktyce zakażeń pneumokokowych są szczepienia ochronne, mające na celu zmniejszanie ryzyka występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych, jak i stymulacja odpowiednich mechanizmów układu odpornościowego w przypadku zakażenia.

Kto może skorzystać ze szczepienia

Program skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

·wiek 65+,

  • miejsce zamieszkania na terenie powiatu piaseczyńskiego,
  • pacjenci z grupy ryzyka - leczeni z powodu chorób układu oddechowego z grupy J40-J47.

Jak wygląda kwalifikacja na szczepienie

Aby skorzystać z bezpłatnego szczepienia, należy przedstawić:

  • dokument tożsamości
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania
  • zaświadczenie od lekarza, potwierdzające przynależność do grup ryzyka

Każdy uczestnik poddany będzie również kwalifikacji lekarskiej. Warunkiem realizacji szczepienia jest uzyskanie pozytywnej kwalifikacji.

Zapisy

Realizatorem Programu jest EMC Piaseczno Sp. z o. o z siedzibą w Piasecznie ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno (Szpital św. Anny)
Zapisy telefoniczne: 539 146 322 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00.

Dodatkowo, w ramach programu, każdy mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego, zainteresowany pogłębieniem wiedzy na temat profilaktyki pneumokokowej, będzie mógł porozmawiać z personelem medycznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 13:00 w przychodni przyszpitalnej w gabinecie zabiegowym (wejście F) lub pod numerem telefonu 532 790 656.

Więcej informacji: https://piaseczno.pl/szczepienia-przeciw-pneumokokom-dla-mieszkancow-powiatu-piaseczynskiego-65-z-pochp/