Zachęcamy do skorzystania z programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021-2023.
Pneumokoki są to mikroorganizmy mogące wywoływać m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, zatok lub kości. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP).

Do programu mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 50 rok życia, są mieszkańcami województwa mazowieckiego oraz udzielą świadomej zgody na udział w programie i przejdą pozytywnie badanie kwalifikacyjne.

Program zakłada przeprowadzenie lekarskiego badania kwalifikacyjnego i podania szczepienia. O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w programie – po spełnieniu wszystkich kryteriów kwalifikacji – ma personel medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

Najbliższe placówki, które świadczą usługi w ramach tego Programu:

 • Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie ul. Sitarskich 3:
  Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00: tel. (22) 739 48 40 lub e-mail: kontakt@zoznadarzyn.pl  Z osobami, które zgłoszą chęć uczestnictwa będzie się kontaktował personel ZOZ w Nadarzynie.
 • Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.
  Przychodnia CMP ul. Puławska 49, Piaseczno
  Przychodnia CMP ul. Pawia 7/203,204 Piaseczno
  Przychodnia CMP ul. Ogrodowa 20C, Józefosław
  Centrum Rezerwacji Wizyt: tel. 22 737 50 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-21:00, a w soboty  w godz. 8:30-20:00
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  Przychodnia ul. Pruszkowska 52, Raszyn
  Infolinia: tel. 22 822 32 21/25 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

Więcej informacji: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zdrowie-i-polityka-spoleczna/priorytetowe-dzialania-w-obszarze-zdrowia/programy-polityki-zdrowotnej/szczepienia-przeciwko-pneumokokom-dla-osob-po-50-roku-zycia.html