Przypominamy, że 15 września 2021 minie termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Prosimy o regulowanie na bieżąco  zobowiązań!

Informacje  dotyczące bieżącego salda rozliczeń można uzyskać telefonicznie lub mailowo:

  • tel. (22) 708 91 08, 708 91 12, 500 108 435;
  • e-mail: kontrola@lesznowola.pl.

W marcu br. powiadomiliśmy Państwa, że wzrosły znacząco koszty prowadzenia egzekucji w przypadku przekazania sprawy do urzędu skarbowego. Np. w przypadku zaległości rzędu 150 – 200 zł, kwota ta prawie się podwaja!

Warto podkreślić, że czynności egzekucyjne są obowiązkiem gminy a nie czynnością dobrowolną.  W ramach czynności informacyjnych pracownicy Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji wysyłają sms-y, e-maile  lub korespondencję listowną poprzedzającą wszczęcie egzekucji. Brak wpłaty spowoduje skierowanie dalszej egzekucji na drogę egzekucji administracyjnej tj. przez urząd skarbowy.


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat nowych zasad egzekucji podatkowej, który jest dostępny w 72 numerze Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola, na str. 13 - https://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/...