Nowe komputery, laptopy, projektory multimedialne, drukarki laserowe czy oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną pojawią się niebawem dzięki wsparciu z UE w Szkole Podstawowej w Lesznowoli. Planowane są również szkolenia (przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania) dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Dzięki wsparciu ze środków unijnego projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, otrzymamy dotację w wysokości 80 tys. zł.

Gmina Lesznowola jest jednym ze 130 samorządów, które znalazły się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego liście rankingowej wniosków w ramach naboru prowadzonego na przełomie maja i czerwca br.

Pełna lista rankingowa dostępna jest pod adresem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/edukacja-i-sport/mazowiecki-program-przygotowania-szkol-nauczycieli-i-uczniow-do-nauczania-zdalnego/