5 lipca podczas Uroczystej Gali Finałowej X Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Wójt Gminy Lesznowola otrzymała Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia”. W ocenie Kapituły Konkursowej Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik w okresie 30 lat istnienia niezależnego polskiego samorządu terytorialnego wykazała się wysokimi i osobistymi osiągnięciami w zakresie kreowania nowoczesnej i innowacyjnej polityki oświatowej na poziomie lokalnym. Gmina Lesznowola otrzymała także dwa tytuły "Samorządowy Lider Edukacji" oraz „Lider wśród Liderów” tytuł przyznawany gminom wyróżnionym już po raz 9. za osiągnięcia w dziedzinie polityki oświatowej i zarządzania szkolnictwem.  
W ramach konkursy "Samorządowy Lider Edukacji" po raz pierwszy została przeprowadzona certyfikacja placówek oświatowych. Z przyjemnością informujemy, iż w gronie 20 najlepszych szkół i placówek oświatowych spośród wszystkich placówek działających w certyfikowanych gminach, powiatach i województwach znalazła się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, która otrzymała tytuł Złotej Szkoły 30-Lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości-tytuł przyznawany placówkom oświatowym, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znczącymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Medal Edukacyjny „Samorządowiec 30-lecia” dla Wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania lokalną edukacją po 1990 roku

W Jubileuszowej edycji konkursu Gmina Lesznowola otrzymała po raz kolejny Certyfikat "Samorządowy Lider Edukacji"oraz tytuł „Lider wśród Liderów”.  Nagrody odebrała Wójt Gminy Lesznowola oraz Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola