Od 1 lipca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw wykorzystywanych w swoich w budynkach/lokalach. Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ lub tradycyjnie - za pośrednictwem Urzędu Gminy.
W Urzędzie Gminy Lesznowola sprawami deklaracji zajmuje się Referat Urbanistyki i Planowanie Przestrzennego. Kontakt z Referatem:

  • tel. 22 708 92 03 
  • e-mail: rup@lesznowola.pl 

Deklarację można złożyć osobiście lub listownie. W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)

a także instrukcja wypełniania deklaracji on-line oraz przykładowe deklaracje poprawnie wypełnione dla budynków zamieszkałych (formularz A) i niezamieszkałych (formularz B). 


TERMINY

  • 14 dni (licząc od 1 lipca 2021)  - dla nowo wybudowanych budynków.
  • 12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) - dla  obiektów już istniejących.

CEL

Złożone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje pozwolą na opracowanie bazy danych jako skutecznego narzędzia wspierającego wymianę starych - nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, a w efekcie skuteczną walkę walkę ze smogiem.

SANKCJE

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.


Szczegóły na stronach: