Uwaga Mieszkańcy Mysiadła! Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje o przerwie w dostawie wody:

Środa - 09.06

Mysiadło - ul. Okrąg 1, 3, 5, 7, 9 i ul. Osiedlowa od ul. Różanej do nr 10F. Brak wody
w godz. 10.00-14.00. 
     


Przerwa w dostawie wody nastąpi na wniosek Zarządcy nieruchomości usytuowanej przy
ul. Okrąg 7, ponieważ konieczne jest wykonanie prac na instalacji wewnętrznej budynku.