W poniedziałek 7 czerwca br. Wójt Gminy Lesznowola wręczyła Panu Michałowi Dolińskiemu akt powierzenia stanowiska Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Gratulacje nowemu Dyrektorowi złożył również Sekretarz Gminy - pan Jan Wysokiński. Nowy Dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym chemii i fizyki z ponad 12 letnim stażem pracy pedagogicznej. Od 2013 r. związany jest ze Szkołą Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle, gdzie m.in. pełni funkcję Koordynatora szkolnego programu „Edukacja Nowej Generacji”.

Jest Doradcą metodycznym ds. fizyki w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz szkoleniowcem w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Autor licznych scenariuszy zajęć edukacyjnych oraz projektów edukacyjnych, m.in. z zakresu ekologii.


Na zdjęciu stoją od lewej: Dyrektor SP Zamienie Michał Doliński, Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Sekretarz Gminy Lesznowola Jan Wysokiński.