We wtorek 8 czerwca 2021 roku została podpisana umowa na budowę II etapu kanalizacji sanitarnej ul. Gogolińskiej w Mysiadle i Zgorzale. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 600 m.b.
z przyłączami. Koszt robót budowlanych to ponad 380 000 zł. 

Ogłosiliśmy również przetarg na realizację kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Wólce Kosowskiej część wschodnia, Marysinie część wschodnia. Ten etap inwestycji obejmie swoim zakresem całą ul. Ułanów, ul. Krzywą, ul. Pogodną, fragment ul. Granicznej i ul. Letniskowej oraz trzy przepompownie sieciowe. Szacunkowy koszt zadania to prawie 5 000 000 zł. Otwarcie ofert zaplanowane jest na drugą połowę czerwca.