10 czerwca br. w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 projektowanej na terenie Gminy Lesznowola i Gminy Raszyn. Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania prac i ustalono dalszy harmonogram działania. Przedstawiono także propozycje rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ul. Cukierniczej w Nowej Woli. 


W spotkaniu uczestniczyli:

  • Maria Jolanta Batycka-Wąsik Wójt Gminy Lesznowola
  • Mirosław Wilusz – Zastępca Wójta Gminy Lesznowola
  • Tomasz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  • Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • Małgorzata Bobrowska – Radna Gminy Lesznowola
  • Aleksander Mamak – Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Droga 721 
  • Krzysztof Buk – przedstawiciel Biura Projektów Trasa Sp. z o.o.
  • Jacek Kosiorek – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej
  • Karolina Pichnej – Kierownik Referatu Dróg i Mostów UG Lesznowola

Dziękujemy za owocne spotkanie!