5 maja 2021 r. rusza akcja kastracji/sterylizacji zwierząt domowych (psów i kotów) dofinansowana z budżetu Gminy Lesznowola. Akcja jest skierowana do właścicieli zwierząt z terenu Gminy Lesznowola. Od 5 maja będzie można również bezpłatnie zaczipować swojego pupila.

Celem akcji jest popularyzacja skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych (psów/kotów), jaką jest kastracja samców i sterylizacja samic. Dzięki przeprowadzonym zabiegom zmniejszamy liczbę zwierząt niechcianych i bezdomnych.  Ponadto zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania się są spokojniejsze i łagodniejsze.

Akcja prowadzona będzie przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola od dnia 5 maja 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na to zadanie.


ZASADY AKCJI KASTRACJI/STERYLIZACJI

WAŻNE! Warunkiem dofinansowania do zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia jest jego oznakowanie (zaczipowanie).

Właściciel może zwrócić się o dofinansowanie tylko jednego zwierzęcia domowego (psa/kota). Warunkiem przystąpienia do akcji jest wypełnienie wniosku właściciela o wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji (załącznik). 

Wniosek należy przesłać:

  • na adres e-mail: sterylizacja@lesznowola.pl lub 
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3 lub zeznania podatkowego PIT za 2020 r.

Po zapoznaniu się z wnioskiem,  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle zgłoszenie do wskazanego Gabinetu Weterynaryjnego. Właściciel w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu), musi zgłosić się do tego Gabinetu w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu kastracji/sterylizacji psa lub kota. Za wykonany zabieg, gabinet weterynaryjny pobierze 50% ceny od Właściciela. Usługi dodatkowe, wykraczające poza standard zabiegu będą również finansowane przez Właścicieli zwierząt.

Warunki określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) i uchwałą Nr 398/XXXVI/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2021 roku.


ZABIEG OZNAKOWANIA (CZIPOWANIA) PSÓW I KOTÓW

Zabieg elektronicznego oznakowania zwierząt domowych (czipowanie) jest bezpłatny. 

Warunkiem bezpłatnego oznakowania zwierząt domowych jest wypełnienie wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania zwierzęcia (załącznik) i przesłanie do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na adres:

  •  e-mail: sterylizacja@lesznowola.pl lub
  •  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Do wniosku należy załączyć kserokopię potwierdzenia zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola. Miejsce zamieszkania Właściciela ustala się na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego ZAP-3 lub zeznania podatkowego PIT za 2020 r.

Następnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa prześle zgłoszenie do wskazanego Gabinetu Weterynaryjnego. Właściciel w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu), musi zgłosić się do wskazanego Gabinetu w celu ustalenia terminu wykonania zabiegu elektronicznego znakowania psa lub kota.

Właściciel zwierzęcia zgłaszając się ze zwierzęciem w gabinecie weterynaryjnym musi okazać książeczkę szczepień (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie) lub inny dokument potwierdzający prawa do zwierzęcia.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pod nr tel.

  • (22) 708 92 09
  • (22) 708 91 28

Zapraszamy do udziału w akcji!