Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w niektórych miejscowościach naszej Gminy w sobotę 3 kwietnia odbędzie się zastępczy odbiór odpadów (zmieszane, bio oraz zielone). Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem, odpady zmieszane, bio oraz zielone z miejscowości: 

  • Janczewice,
  • Jazgarzewszczyzna,
  • Kolonia Lesznowola,
  • Lesznowola (bez ul. Leśnej i Gąsek),
  • Łoziska,
  • Nowa Wola (tylko ul. Słoneczna 136 i 138 oraz ul. Nasturcji),
  • Podolszyn,
  • Stara Iwiczna (bez ul. Kieleckiej)

 zostaną odebrane w terminie zastępczym - tj. w sobotę 3 kwietnia, zamiast Poniedziałku Wielkanocnego 5 kwietnia.


Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi