Nowy przebieg drogi wojewódzkiej 721 to dla mieszkańców Gminy Lesznowola strategiczna inwestycja drogowa. Lesznowolski samorząd od lat aktywnie działa na rzecz realizacji tej budowy. Kolejnym dowodem na zaangażowanie w to przedsięwzięcie jest planowane wykonanie przez Gminę aktualizacji mapy na cele projektowe.

    15 marca br. odbyło się długo oczekiwane spotkanie w sprawie kontynuacji prac projektowych nad nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej Nr 721, zlokalizowanej na terenie Gmin Lesznowola i Raszyn. Powrót do prac nad tą strategiczną inwestycją umożliwiła wydana w 2020 r. decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który podtrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z 2018 r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na czele z Dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim, Biuro Projektowe Trasa Sp. z o.o., przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci Stowarzyszenia Przyjazna Droga 721. Gminę Lesznowola reprezentowała Wójt Maria Jolanta Batycka -Wąsik wraz z zespołem – Wicewójtem Mirosławem Wiluszem, Wicewójtem Marcinem Kanią, Kierownik Referatu Dróg i Mostów Karoliną Pichnej oraz Radosławem Dąbrowskim – Głównym specjalistą w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

     O realizację obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 Wójt Maria Jolanta Batycka– Wąsik zabiegała od wielu lat. W 2008 r. Gmina podpisała z  Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla mieszkańców zadania. W kwietniu 2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego przy udziale Wojewody Mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7 oraz drogą ekspresową S8 poprzez węzeł „Sękocin Nowy”. Porozumienie to stworzyło warunki do budowy drogi i wyeliminowało protesty mieszkańców. Należy podkreślić, iż budowa obwodnicy nie byłaby możliwa bez udziału finansowego Gminy Lesznowola. Dotychczas Lesznowolski Samorząd sfinansował projekt i budowę zlokalizowanego na terenie Gminy Raszyn i uwzględniającego włączenie 721 BIS węzła drogowego „Sękocin Nowy”, finansuje koncepcję do decyzji środowiskowej oraz współfinansuje dokumentację projektową obwodnicy a także ponosi 15% kosztów wykupu gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

      Na spotkaniu 15 marca, które odbyło się w trybie online, Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z projektantami szczegółowo omówili przebieg projektowanej drogi 721 po wprowadzeniu zmian, do których zobligowała ich decyzja środowiskowa. Dodatkowo omówiono zagrożenia jakie mogą pojawić się w dalszym procesie projektowym i ustalono wzajemne zobowiązania, a także strategię działania na najbliższe miesiące. Cel jest jeden - jak najszybciej zakończyć prace projektowe i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

     Gmina Lesznowola zadeklarowała pomoc w postaci wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych. Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę o pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Będzie to kolejny wkład lesznowolskiego samorządu w tę inwestycję.


Karolina Pichnej

Kierownik Referatu Dróg i Mostów