W związku z rozpoczęciem prac nad dwoma ważnymi dokumentami strategicznymi - Strategią Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032 oraz Gminnym Programem Rewitalizacji do roku 2032, zapraszamy Mieszkańców do udziału w badaniu opinii społecznej.

Wspólna ankieta dotycząca dokumentów strategicznych znajduje się pod linkiem:

Link będzie aktywny do 26 kwietnia.
Zebrane informacje posłużą do opracowania założeń rewitalizacji oraz wytyczenia potrzeb i oczekiwań Mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy. Zachęcamy do udziału w badaniu i wypełnienia ankiety!