W związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 września 2021 r. nowej Szkoły Podstawowej w Zamieniu pragniemy przekazać kilka istotnych informacji.  • Szkoła Podstawowa w Zamieniu rozpocznie swoje funkcjonowanie 1 września 2021 r.
  • Od 1 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Zamieniu swoją strukturą obejmować będzie klasy I – VIII oraz oddziały przedszkolne (tzw. kl. „0”).
  • Obwód szkoły obejmować będzie uczniów zamieszkałych w miejscowościach Zamienie, Zgorzała. Aktualnie trwają analizy nad koncepcją powiększeniem obwodu tej szkoły.
  • Uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Zamieniu, którzy obecnie realizują obowiązek szkolny w innych szkołach na terenie Gminy Lesznowola, mają prawo uczęszczać do tych szkół aż do czasu ich ukończenia lub podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki w szkole zgodnie z obwodem, w którym zamieszkują.
  • W związku z likwidacją Filii Szkoły Podstawowej w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8, uczniowie, którzy uczęszczają obecnie do tej szkoły, od 1 września 2021 r. będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej w Zamieniu.
  • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zamieniu prowadzona będzie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mysiadle i rozpocznie się 1 marca 2021 r.
  • Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mysiadle – www.mysp.edu.pl(zakładka: Dla kandydatów) oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zamieniu – www.spzamienie.edu.pl (zakładka: Rekrutacja) będzie je można również uzyskać pod numerem telefonu: 22 427 37 95 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: info@spzamienie.edu.pl .
  • Uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły, ale odległość z domu do szkoły przekracza normy wskazane w ustawie – Prawo oświatowe, tj. odpowiednio: dla uczniów kl. I – IV – 3 km, dla uczniów kl. V – VIII – 4 km będą mieli zapewniony bezpłatny transport oraz opiekę.
  • Kolejne ważne informacje dotyczące Szkoły Podstawowej w Zamieniu będą publikowane sukcesywnie za pośrednictwem stron internetowych: www.lesznowola.pl,www.mysp.edu.pl, www.spzamienie.edu.pl.

Wójt Gminy Lesznowola