W związku z zamieszczoną na stronie internetowej Powiatu Piaseczyńskiego informacją pt. „Kto odśnieża chodnik?” informujemy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do odśnieżania chodnika przylegającego bezpośrednio do jego nieruchomości, natomiast za uprzątnięcie chodnika wzdłuż prywatnej nieruchomości, który jednak do niej bezpośrednio nie przylega (bo np. między chodnikiem a nieruchomością jest rów lub pas zieleni drogowej będący poza granicą nieruchomości) należy do zarządcy drogi: gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej – w zależności od kategorii drogi. 

Przypomnijmy, że drogi publiczne dzielą się na 4 kategorie i każda z nich ma odrębnego zarządcę, który bezpośrednio odpowiada za remonty i bieżące utrzymanie (w tym odśnieżanie i odladzanie) dróg z danej kategorii. Ponadto każdy zarządca powinien wiedzieć, które chodniki jest zobowiązany odśnieżać. Problemy z nieodśnieżonymi przez zarządcę drogi chodnikami, należy zgłaszać przede wszystkim bezpośrednio do zarządcy drogi.

  • DROGI KRAJOWE

Zarządca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Kontakt: tel. 19 111 - telefon całodobowy, e-mail: grojec@gddkia.gov.pl

  • DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarządca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Kontakt: tel. (22) 779 24 87, 779 30 20, e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

  • DROGI POWIATOWE

Zarządca: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

Kontakt: tel. (22) 484 20 98

  • DROGI GMINNE

Zarządca: Gmina Lesznowola

Kontakt: tel. do Urzędu (22) 708 92 07, 708 91 45, e-mail: rdm@lesznowola.pl

Gmina Lesznowola na bieżąco monitoruje odśnieżanie wszystkich dróg i chodników gminnych, nad którymi sprawuje zarząd.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.