W związku z opadami śniegu przypominamy o zimowych obowiązkach właścicieli, najemców oraz zarządców nieruchomości.


Do zimowych obowiązków właścicieli, współwłaścicieli, zarządców oraz najemców nieruchomości należy przede wszystkim:

  • usuwanie śniegu, lodu oraz błota pośniegowego z chodników przylegających do posesji (wzdłuż całej posesji, nie dotyczy chodników, na których jest dopuszczone parkowanie samochodów);
  • usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków;
  • odśnieżanie dachów.

Śnieg należy usuwać w sposób bezpieczny dla przechodniów i przejeżdżających samochodów.


Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.