Zachęcamy do rozliczenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Dla Mieszkańców Gminy Lesznowola to Urząd Skarbowy w Piasecznie.

Warto wiedzieć, że podatek PIT to dla gminy aż 1/3 dochodów, dlatego tak ważne jest, żeby Mieszkańcy płacili podatki według faktycznego miejsca zamieszkania. Dzięki wpływom z podatku PIT od swoich Mieszkańców, gmina może realizować nowe zadania i inwestycje, m.in. z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej, transportu publicznego, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa publicznego czy wsparcia seniorów. 

Co zrobić, żeby Twój podatek trafił do Twojej gminy?

  • KROK 1. W zeznaniu rocznym (PIT) wskaż GMINĘ LESZNOWOLA jako miejsce zamieszkania.
  • KROK 2. Rozlicz podatek PIT w URZĘDZIE SKARBOWYM w PIASECZNIE.
  • KROK 3. Wypełnij bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego.Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczeń, dedykowanego Mieszkańcom Gminy Lesznowola: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-lesznowol...