W dniach od 1 do 28 lutego 2021 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Jest to pierwsza tura składania ww. wniosków w 2021 roku.


Uwaga – w związku z likwidacją w 2021 r. płatności gotówkowych w okienku kasowym w Urzędzie Gminy Lesznowola JEDYNĄ FORMĄ ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO jest przekazanie zwrotu podatku na RACHUNEK BANKOWY. 

W związku z powyższym bardzo prosimy o wpisywanie w składanym wniosku numerów rachunków bankowych, niezbędnych do realizacji zwrotu, a także podawania telefonów komórkowych do kontaktu z wnioskodawcą w celu szybkiego wyjaśniania ewentualnych niezgodności.

 

 Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
UG Lesznowola