Referat Realizacji Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lesznowola informuje o rozpoczęciu wysyłki decyzji podatkowych na 2021 rok. Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wysyłane będą Podatnikom listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez Podatników.

Listy będą wysyłane zgodnie z art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), dotyczącym zasady oficjalności doręczeń w postępowaniu podatkowym.

W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego podany jest indywidualny numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat.


Informujemy, iż zgodnie z art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa, przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną, uważa się za skutecznie dostarczoną, co skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

W przypadku nie otrzymania decyzji podatkowej do dnia 15 marca 2021 r., uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Realizacji Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lesznowola.

  • Tel. (22) 708 91 41, (22) 708 91 42, (22) 708 92 15

Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu Gminy Lesznowola o zmianie adresu zameldowania/zamieszkania/do korespondencji.

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące elektronicznej wysyłki decyzji podatkowych informujemy, że kwestie doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną uregulowane po zmianie art. 144 a ustawy Ordynacja podatkowa, z dniem 01.07.2021 r.


Referat Realizacji Podatków i Opłat

UG Lesznowola


Wysokość stawek podatkowych na rok 2021 można sprawdzić TUTAJ.