Znamy już wyniki tegorocznej edycji ogólnopolskiego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Gmina Lesznowola zajęła 1. miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2019 w kategorii Gmina wiejska. W rankingu głównym - prezentującym wszystkie gminy w całej Polsce, Lesznowola zajęła wysoką - ósmą pozycję w kategorii gmin wiejskich.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, od wielu lat przygotowywany jest przez zespół badawczy pod kierownictwem Profesora Eugeniusza Sobczaka z Wydziału  Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jego ogłoszenie to moment wyczekiwany przez wszystkie samorządy. W tym roku, z uwagi na epidemię i obostrzenia z nią związane, zrezygnowano z tradycyjnej już Konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP i wyniki przekazano laureatom indywidualnie. 

Ranking powstaje w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking jest projektem badawczym i nie generuje kosztów dla samorządów.