Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli. To już dziewiąta edycja konkursu poświęconego aniołom. W tym roku odbywa się w formule online.Uczestnik przesyła drogą elektroniczną swoją pracę do nauczyciela/opiekuna w swojej szkole,  następnie nauczyciel przekazuje również drogą elektroniczną zestawienie prac wraz z wypełnionymi kartami zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych na e- mail Anioly@zspwni.edu.pl do dnia 04.12. 2020 r.

Wszystkie szczegóły na stronie GOK-u http://www.gok-lesznowola.pl/wydarzenie/ix-edycja-...