Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom
i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.


Po pierwsze – człowiek

Ze względu na stan epidemii Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych
w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska
o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników skutkowała wprowadzeniem szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, powinien przekazać rachmistrzowi nr telefonu w celu odbycia obowiązkowego wywiadu.

Po drugie – ochrona danych

Informacje o jednostkowych gospodarstwach rolnych zebrane podczas Powszechnego Spisu Rolnego NIE BĘDĄ NIGDZIE I NIKOMU UDOSTĘPNIANE! Gwarantują to zarówno rygorystyczne procedury prawne, jak i nowoczesna infrastruktura informatyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej informacje statystyczne dotyczące pojedynczego gospodarstwa podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych w formie zbiorczej. Udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów niż podane w ustawie jest zabronione (tajemnica statystyczna).

Powyższy zapis oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH OD UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ NIKOMU – nawet organom ścigania i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej obowiązuje też wszystkich rachmistrzów! Przed podjęciem pracy przy spisie rolnym złożyli oni przysięgę,
w której zobowiązali się do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Jej złamanie grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi – nawet karą pozbawienia wolności do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania i przechowywania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Zarówno samospis internetowy, jak i spis przez telefon, odbywają się za pośrednictwem nowoczesnych i odpowiednio zabezpieczonych systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgromadzone i przechowywane w bazach statystyki publicznej. Dostęp do nich mają jedynie upoważnieni pracownicy statystyki publicznej. Podmiotom zewnętrznym te dane są przekazywane jedynie w formie zbiorczej, gdzie nie można zidentyfikować pojedynczego gospodarstwa.

Warto więc porzucić wszelkie wątpliwości związane z bezpieczeństwem udziału w spisie rolnym i wypełnić obowiązek spisania się jak najszybciej.

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

POZOSTAŁE STRONY Z INFORMACJAMI O SPISIE ROLNYM 2020!

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Rolniku, Twoje dane są bezpieczne! - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Rolniku, spisz się przez telefon! - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Gminny Punkt Spisowy! - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Powszechny Spis Rolny 2020 - Komunikat! - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Kto musi wziąć udział? - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

SPIS ROLNY - o co zapyta rachmistrz? - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

SPIS ROLNY - infolinia spisowa - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...

Rolniku, przygotuj się do spisu! - https://www.lesznowola.pl/news/aktualnosci/2020/20...