"Miejsca sprzyjające edukacji" to niezależny, ogólnopolski ranking Fundacji Naukowej Evidence Institute, który wskazuje samorządy, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Gmina Lesznowola została sklasyfikowana na III miejscu w kraju oraz na I miejscu w kategorii gmin do 100 tys. mieszkańców!

Autorzy rankingu oceniają samorządy w oparciu o trzy kategorie, a końcową pozycję ustalają jako średnią z pozycji w tych kategoriach.

Kategoria DOBRY START 

- ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych. Czołowe miejsca zajmą tu gminy, w których prawie wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkoli a wyniki egzaminów zewnętrznych są wyższe niż w samorządach działających w podobnym kontekście społecznym i gospodarczym.

Kategoria NIERÓWNOŚCI

- porównuje samorządy pod względem zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty należą do gmin, w których uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu końcowych, czyli gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze niż gdzie indziej.

Kategoria POSTĘP

- odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości dodanej oszacowany dla gmin w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik ten pokazuje jakość nauczania nauczycieli gimnazjów, a wielu z nich naucza obecnie w szkołach podstawowych.

Wszystkie gminy w Polsce zostały sklasyfikowane w rankingu ogólnopolskim (gdzie Gmina Lesznowola zajęła III miejsce) oraz w rankingach uwzględniających zróżnicowanie samorządów, jak np. gminy poniżej 20 tys. mieszkańców, gminy poniżej 20 tys . mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem; gminy powyżej 20 tys i poniżej 100 tys. mieszkańców (I miejsce dla Lesznowoli!); gminy od 20 do 100 tys. mieszkańców z niskimi dochodami i wyższym bezrobociem; czy miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Bardzo wysoka pozycja Gminy Lesznowola w rankingu to efekt wieloletnich, wysokich nakładów na oświatę oraz dowód, że starania i współpraca szkół, nauczycieli, uczniów oraz samorządu przynoszą najlepsze efekty.

Ranking został sporządzony przez Fundację w partnerstwie z pismem samorządu terytorialnego Wspólnota. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej Evidence Institute: http://www.evidin.pl/ranking-samorzadow/ranking-2020/