1 września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej rozpoczęli naukę po wakacyjnej przerwie. Jednak tegoroczna inauguracja była inna, wyjątkowa. Zgodnie
z deklaracjami Samorządu Gminy Lesznowola, nowy segment szkoły został przekazany uczniom szkoły podstawowej wraz z początkiem nowego roku szkolnego.

Nowa część szkoły ma powierzchnię 4269,39 m2, znajduje się w niej 16 sal dydaktycznych, pokój nauczycielski, trójsektorowa hala sportowa wraz z zapleczem, biblioteka szkolna, sala integracji społecznej, podziemne zbiorniki, które zapewniają odwodnienie terenu, 26 miejsc parkingowych oraz bezpieczna komunikacja z drugą częścią szkoły zapewniona przez łącznik, który znajduje się nad ulicą Szkolną.
W starej części szkoły również nastąpiły zmiany – przebudowany został budynek kuchni, pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz świetlica szkolna. Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniósł 23 175 976,48 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w obecności wielu zacnych Gości dokonali: Maria Jolanta Batycka-Wąsik - Wójt Gminny Lesznowola, Bożenna Korlak - Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola, Paweł Żurowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Aneta Trzaska-Lewandowska - Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Nowej Iwicznej, Milena Wrońska-Stochel - Przedstawiciel Rady Pedagogicznej SP w Nowej Iwicznej i Antoni Lizak - Przedstawiciel Uczniów SP w Nowej Iwicznej.

W swoim przemówieniu Pani Wójt podkreśliła, że bardzo dobra baza lokalowa – edukacyjna i sportowa, wyposażenie
w najnowocześniejsze środki przekazu i pomoce dydaktyczne, dobrze przygotowana kadra nauczycielska z wysokimi kwalifikacjami, zdolni
i ambitni uczniowie i gotowi do konstruktywnej współpracy rodzice to elementy równania, które przekładają się na wysokie średnie ze sprawdzianów i egzaminów plasujące szkoły Gminy Lesznowola w najwyższym 8 i 9 staninie czyli w elitarnej grupie polskich szkół
o najwyższej jakości edukacji.

Część artystyczna została przygotowana przez panią Grażynę Machnicką, panie nauczycielki Milenę Wrońską-Stochel i panią Agnieszkę Parecką. Mieliśmy również okazję obejrzeć pokaz lekcji gimnastycznej Uczniowskiego Klubu Iwiczna pod przewodnictwem pani Pauliny Teleckiej oraz pokaz zawodników z sekcji Judo Uczniowskiego Klubu Iwiczna pod przewodnictwem pana Artura Brzezińskiego.


Nowy rok szkolny 2020/2021 to rok trudny, pełen wyzwań i niewiadomych. Jednak, mimo utrudnień związanych z epidemią, mamy nadzieję, że Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej będzie w dalszym ciągu kuźnią talentów, areną sukcesów szkolnych, miejscem bezpiecznym i przyjaznym, do którego uczniowie będą przychodzić z przyjemnością. A nowa hala sportowa będzie służyła również mieszkańcom lokalnej społeczności. 

FILM PREZENTUJĄCY NOWY SEGMENT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ IWICZNEJ