Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 września z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie będą mogli skorzystać seniorzy, którzy skończyli 75 lat.   

Ponadto szczepionka będzie refundowana w 50%:

  • osobom w wieku 65+ lat,
  • osobom dorosłym (18+) z chorobami współistniejącymi (przepisuje lekarz prowadzący) lub po przeszczepie i dla kobiet w ciąży,
  • dzieciom od 3 do ukończenia 5 roku.