OGŁOSZENIE dotyczące składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w II turze 2020 r.

Od  3 do  31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. W związku z wciąż trwającą pandemią koronawirusa PREFEROWANĄ FORMĄ ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO jest przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wpisywanie w składanym wniosku numerów rachunków bankowych, niezbędnych do realizacji zwrotu. W przypadku braku możliwości wpisania rachunku bankowego i złożoną deklaracją wypłaty zwrotu podatku w kasie Urzędu – należy podać na składanym wniosku telefon komórkowy do kontaktu z wnioskodawcą.


Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Gminy Lesznowola