Jeżeli w dniu ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będziesz na wakacjach, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu, możesz otrzymać ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA. Zaświadczenie jest dokumentem uprawniającym do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania na terenie całego kraju i za granicą (uwaga – należy sprawdzić jakie są obecnie zasady głosowania w kraju, do którego się wybieramy).


Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę, w Urzędzie:
  • właściwym dla miejsca zameldowania,
  • gdzie jesteśmy wpisani do rejestru wyborów,
  • gdzie jesteśmy dopisani się do spisu wyborców (uwaga- jeśli w pierwszej turze wyborów dopisaliśmy się do spisu wyborców np. w miejscowości nadmorskiej, to zaświadczenie możemy otrzymać tylko w Urzędzie w tej miejscowości). 

W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 10 lipca 2020 r., jednakże ze względu na duże zainteresowanie prosimy o niezwlekanie z wizytą w Urzędzie. Usprawni to wydanie zaświadczenia i pozwoli na uniknięcie oczekiwania w kolejce. Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj dowód osobisty lub paszport, bądź inny dokument, na podstawie którego można ustalić Twoją tożsamość (np. prawo jazdy).

Osoby, które złożyły wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą, otrzymały dwa zaświadczenia - na pierwszą i drugą turę, więc ponowna wizyta w Urzędzie nie jest już z konieczna (w takim przypadku nie otrzymasz już kolejnego zaświadczenia).