W związku z wystąpieniem w dniach od 18 do 23 czerwca 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego burz z intensywnymi opadami deszczu
(i miejscowo gradem) informujemy, że istnieje możliwość oszacowania strat spowodowanych zalaniem upraw rolnych na terenie naszej Gminy. Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach na obowiązujących formularzach.

Do wniosku o oszacowanie strat dołączyć należy obowiązkowo wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, a w przypadku posiadania zwierząt kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
Formularze wniosków dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W KANCELARII URZĘDU GMINY - 10 LIPIEC 2020 ROK