Od 15.05.2020 r. w programie „Czyste Powietrze” zaczęły obowiązywać zmiany, które mają usprawnić korzystanie z tego źródła dofinansowania inwestycji związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz wymianą istniejących w nich źródeł ciepła starej generacji. Przypomnijmy, że o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze może się ubiegać osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego.


Najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 15.05.2020 r.

  • Uproszczono zasady przyznawania dotacji. Zamiast stosowanego do tej pory podziału na siedem grup dochodowych wprowadzono podział na dwie grupy.
  • Skrócono czas rozpatrywania wniosków z 90 dni do 30 dni od czasu złożenia wniosku.
  • Uproszczono wniosek o dotację.
  • Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl (nadal pozostaje możliwość składania wniosków przez portal beneficjenta). W przypadku składania wniosku online należy dysponować podpisem elektronicznym. Możliwość ta zostanie uruchomiona na przełomie maja i czerwca 2020 r.
  • Włączono sektor bankowy w program. Będzie możliwość ubiegania się o finansowanie uzupełniające i pomostowe inwestycji (kredyt/pożyczka) z równoczesnym uruchomieniem specjalnej formy dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu. Tym samym zrezygnowano z pożyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Uwaga, możliwość ubiegania się o kredyt/pożyczkę w banku zostanie uruchomiona prawdopodobnie we wrześniu 2020 r.
  • Integracja z programem „Mój Prąd”. Wniosek z programu „Czyste Powietrze” zawiera teraz możliwość wystąpienia o dofinansowanie inwestycji związanych z fotowoltaiką. Maksymalny poziom dofinansowania to 5000 zł.
  • Wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym. Premiowanie rozwiązań bezemisyjnych, umożliwiających redukcję emisji CO2. Najwyższe dofinansowanie dla inwestycji optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych (tj. instalacja łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej)
  • Dotacje na termomodernizację dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Według nowych zasad nie jest konieczna wymiana istniejącego źródła ciepła, aby uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z termomodernizacją budynku (ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej).
  • Możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych. Zmiana ta dotyczy przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 15.05.2020 r. oraz tych, które zostały rozpoczęte najdalej na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

- Podstawowy poziom dofinansowania (dochód roczny wnioskodawcy do 100 000 zł)

- Podwyższony poziom dofinansowania (gospodarstwo wieloosobowe dochody miesięczne netto do 1400 zł/os, gospodarstwo jednoosobowe dochody miesięczne netto do 1960 zł/os). Poziom ten nie jest jeszcze uruchomiony, trwają prace legislacyjne z tym związane.

- Zrezygnowano z konieczności podawania danych technicznych typu moc urządzenia czy współczynnik przenikalności ciepła

- Zrezygnowano ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów (oświadczenie o wysokości dochodów zamiast PIT)

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/