Uwaga Mieszkańcy! Do końca lipca 2020 r. można składać wnioski na bezpłatny odbiór materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia AZBEST. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Przyszłości 8 w Łazach lub za pośrednictwem poczty.

  • Materiały zawierające azbest zostaną odebrane tylko od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • Odbiór odpadów nastąpi na przełomie września i października 2020 r.
  • Warunkiem odbioru zdemontowanych materiałów jest ich odpowiednie przygotowanie do transportu tzn. muszą być ułożone na paletach w miejscu umożliwiającym ich załadunek przy pomocy HDS, dokładnie owinięte folią o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.


Z uwagi na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na program usuwania azbestu, o kolejności realizacji będzie decydować data złożenia wniosku. Formularz dostępny jest na stronie www.lesznowola.pl (do pobrania z załącznika na dole strony).

Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, tel. (22) 700 01 01 wew. 109