Po ponad dwugodzinnych obradach Jury wyłoniło zwycięzców gminnego konkursu „Rozlicz podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie”. Przyszło wiele pomysłowych prac i Komisja Konkursowa miała bardzo trudne zadanie. Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.

Przypomnijmy – konkurs pt. „Rozlicz podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie” został ogłoszony na początku stycznia, a jego celem było zachęcenie mieszkańców do rozliczenia w 2020 roku podatku dochodowego za rok 2019 w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, który jest właściwym urzędem dla osób zamieszkujących na terenie gminy Lesznowola oraz  podzielenie się wiedzą na temat korzyści, jakie płyną z rozliczania podatku dochodowego w urzędzie skarbowym w miejscu zamieszkania. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Do końca stycznia trwał etap szkolny, następnie prace wybrane przez szkolne komisje konkursowe trafiły do Urzędu Gminy, gdzie 12 lutego odbył się etap gminny.

Uczestnicy użyli do wykonania swoich prac różnych technik i materiałów plastycznych, wykonano także prace multimedialne. Jury w składzie: Mirosław Wilusz - Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Jan Wysokiński - Sekretarz Gminy Lesznowola, Iwona Pajewska-Iszczyńska - Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gminie Lesznowola, Jolanta Walentyna Sobolewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Dorota Vasilopoulou - Radna Gminy Lesznowola i Małgorzata Bobrowska - Radna Gminy Lesznowola, podczas obrad wybrało następujących laureatów:


Kategoria wiekowa  klasy 1-3

 • 1 miejsce – Natalia Szlachciuk kl. 3b SP w Nowej Iwicznej
 • 2 miejsce – Zofia Bartosińska kl. 1a SP w Mrokowie
 • 3 miejsce – Milena Syska kl. 2c SP w Łazach

Wyróżnienia

 • Hanna Religa – kl. 3b SP w Nowej Iwicznej
 • Antek Stypka - kl. 2c SP w Lesznowoli
 • Klaudia Kopeć - kl. 1a SP w Nowej Iwicznej


Kategoria wiekowa klasy 4-6

 • 1 miejsce – Julia Lataczkl. 5b SP w Mysiadle
 • 2 miejsce – Antonina Szymczak kl. 6gSP w Nowej Iwicznej
 • 3 miejsce – Jakub Raszewski kl. 4d SP w Lesznowoli

Wyróżnienia

 • Maja Świstulska - kl. 5b SP w Łazach
 • Julia Jakowiecka kl.- 6b SP w Mrokowie


Kategoria wiekowa klasy 7-8

 • 1 miejsce – Gabriel Suwała kl. 8c SP w Nowej Iwicznej
 • 2 miejsce – Łucja Łobodzińska kl. 7d SP w Mysiadle
 • 3 miejsce – Aleksandra Kandefer kl. 8a SP w Nowej Iwicznej

Wyróżnienia

 • Amelia Fuks kl. 8b SP w Nowej Iwicznej
 • Patrycja Zdunek kl. 8a SP w Nowej Iwicznej


Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom za liczny udział w konkursie! 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego otrzymają dyplomy w szkołach. Laureatom konkursu dyplomy i nagrody zostaną wręczone w marcu, podczas Sesji Rady Gminy Lesznowola. 

Zwycięskie prace będzie można zobaczyć od 17 do 28 lutego na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy Lesznowola. Serdecznie zapraszamy! 


Prace oceniała Komisja konkursowa w składzie (od lewej): Mirosław Wilusz - Zastępca Wójta Gminy Lesznowola, Dorota Vasilopoulou - Radna Gminy Lesznowola; Małgorzata Bobrowska - Radna Gminy Lesznowola, Iwona Pajewska-Iszczyńska - Zastępca Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gminie Lesznowola, Jolanta Walentyna Sobolewska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Jan Wysokiński - Sekretarz Gminy Lesznowola.