Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy na spotkanie 
z Panią Ambasador dr hab. Grażyną Bernatowicz pt. Moja droga do dyplomacji. Spotkanie odbędzie się 20 lutego br. o godz. 17.00 w Centrum Integracji Społecznej w Magdalence,
ul. Lipowa 28.
Pani dr hab. Grażyna Bernatowicz - polska politolog i dyplomata, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2000–2002, 2007–2013). Ukończyła w 1968 studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1992 stopień doktora habilitowanego z zakresu politologii. Jest profesorem na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania

i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych z zakresu m.in. integracji europejskiej.Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.