Dotyczy miejscowości ŁAZY ul. Łączności oraz ulic przyległych. W czwartek 9 maja 2019 r.  w związku z wymianą zasuwu głównego, Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zaplanowało przerwę w dostawie wody. Wody nie będzie w godz. 14.00-18.00.