W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie naszej Gminy. Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w uprawach na obowiązujących formularzach

Do wniosku o oszacowanie strat dołączyć należy obowiązkowo wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, a w przypadku posiadania zwierząt kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.


Formularze wniosków dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - do 31 MAJA 2019 r.