Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury na ławników sądowych w kadencji 2020-2023.  

Do zgłaszania kandydatów uprawnione są następujące podmioty:  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

 Kandydatów należy zgłaszać do Rady Gminy.Wybory ławników odbędą się do następujących sądów:

  • Sądu Okręgowego w Warszawie – 3 osoby,
  • Sądu Rejonowego w Piasecznie – 1 osoba,
  • Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, od wtorku do piątku w godzinach 800 – 1600  oraz w poniedziałki w godz.  930 – 1730. Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lesznowola – www.lesznowola.pl w zakładce BIP oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronie BIP Lesznowola - sprawdź TUTAJ.