Corocznie z budżetu Państwa ponad 37 proc. naszego podatku wraca do Gminy, którą wskażemy w naszym zeznaniu podatkowym.Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola!


Wraz z początkiem nowego roku następuje konieczność rozliczenia podatku dochodowego za rok 2019. W związku z tym watro przypomnieć, że każdy z Państwa ma realny wpływ na poprawę jakości życia w naszej Gminie. Wystarczy tylko rozliczyć roczne zeznanie podatkowe (PIT) w miejscu naszego faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

Corocznie z budżetu Państwa ponad 37% wpływów z naszego podatku dochodowego powraca do gminy, którą wskażemy w zeznaniu podatkowym. Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej i drogowej, szkoły i przedszkola, transport lokalny, rozwój kultury, sportu i rekreacji. 

Jakość życia w naszej gminie w znacznym stopniu zależy od nas samych, zaktualizujmy więc adres zamieszkania na adres lesznowolski.

To bardzo proste wystarczy tylko:


  • W zeznaniu rocznym (PIT) jako miejsce zamieszkania wskazać Gminę Lesznowola a jako właściwy do rozliczenia podatku URZĄD SKARBOWY
    W PIASECZNIE.
  • Wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego.
  • Przesłać lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne (PIT) wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3 do Urzędu Skarbowego w Piasecznie ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno.


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola, pomóżmy swojej gminie rozwijać się i modernizować, żeby mieszkało się nam lepiej!