Bezpłatne porady prawne już od stycznia na terenie naszej Gminy! Zapraszamy przez cały tydzień (w dni robocze) do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Magdalence przy ul. Lipowej 28, w godz. 13.30-17.30. Punkt w Magdalence jest jednym z sześciu punktów na terenie powiatu piaseczyńskiego. Wizyty najlepiej rezerwować telefonicznie.

Uwaga - nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z powyższym, przed skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokładnie wypełnić i złożyć pisemne oświadczenie osobie, która będzie udzielała pomocy według wzoru ( oświadczenie - do pobrania >>>). Formularz oświadczenia dostępny jest również w punkcie udzielającym pomocy. Oświadczenia przechowywane są przez Starostę Powiatu Piaseczyńskiego przez 3 lata od daty ich złożenia i mogą być weryfikowane w celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielanej pomocy ( informacja RODO - do pobrania >>>).  

Rezerwacji wizyt w dowolnie wybranym punkcie (lista punktów na plakacie promocyjnym) można dokonywać telefonicznie (z wyprzedzeniem 1-dniowym) w dni robocze pod numerami:

  • 22 756 62 15 w godzinach 8.30 - 15.00
  • 22 756 65 91 w godzinach 10.00 - 12.00

Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać operatorowi dowolny numer 3-cyfrowy, który będzie identyfikować rezerwację przy zgłoszeniu się do punktu. UWAGA - pod podanymi numerami dokonuje się wyłącznie rezerwacji wizyty, nie udziela się informacji o zasadach udzielania pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy, zgłaszania wniosków i uwag znajdują się w poradniku pomocy ( Poradnik - do pobrania >>>).

W przypadku zgłoszenia się do punktu bez telefonicznej rezerwacji wizyty, należy uwzględnić, że pierwszeństwo uzyskania pomocy mają osoby z rezerwacji telefonicznej i czas oczekiwania na poradę może być wydłużony, lub porada może być w danym dniu nie udzielona. Kobiety w ciąży są przyjmowane poza kolejnością.