7 grudnia br. przed Urzędem Gminy w Lesznowoli pojawi się Wioska Św. Mikołaja oraz stoiska Jarmarku Świątecznego. Zapraszamy do współpracy producentów zdrowej żywności i rękodzielników!

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń - w załączniku karta zgłoszeniowa oraz Regulamin ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi Jarmarku.

Wystawcom zapewniamy stanowiska. Udział w Jarmarku Świątecznym jest bezpłatny ale wymaga wpłaty zwrotnej kaucji.   Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada br.