Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.Działania Rady śledzić można na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/ oraz na fanpage Rady na Facebooku: https://www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosc...