Uwaga - na terenie całego kraju obowiązuje stopień alarmowy BRAVO CRP - drugi stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni.

Na mocy Zarządzenia NR 197 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 października w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, na terenie kraju wprowadzono drugi stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (BRAVO-CRP). Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 października 2019 roku od godziny 00:01, do dnia 14 października 2019 r. godz. 23:59. Podstawą wydania Zarządzenia jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796). W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów. Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.