Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w Internecie informacjami dotyczącymi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola przedstawiamy poniżej informację dotyczącą zmiany terminu obowiązywania umowy na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lesznowola z dnia 12 grudnia 2017 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.


Link   do   strony   internetowej   Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów   z   raportem   pt.  "Badanie  rynku  usług   związanych
z     zagospodarowaniem      odpadami      komunalnymi      w      gminach      miejskich      w      latach      2014-2019"     
znajdą     Państwo
tutaj: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news%20id...